Wiegerova vila exteriér

Wiegerova vila

Price list and reservations

Kalendár termínov

Zaujíma vás, či je váš vysnívaný termín stále voľný? V kalendári si môžete pozrieť, ktoré termíny sú už obsadené a ktoré zatiaľ nemajú záväznú rezerváciu.

Termín označený ako “Neobsadený” môže byť v čase Vašej rezervácie už nezáväzne rezervovaný. V prípade záujmu o konkrétny termín nás preto kontaktujte na info@wiegerovavila.sk , aby sme preverili jeho aktuálnu dostupnosť.

PUSŠPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dostupný
Rezervovaný
Zmena

PRICE OFFER

After entering the number of guests and your preferred date, you will receive an overview of the rental price of Wiegerova vila and catering. The number of guests includes children with their own seating (usually from the age of two) and guests invited after the meal. Hours after midnight are charged based on actual usage, as well as the 'corkage' fee.

Wiegerova vila exteriér

Cenová ponuka

Po zadaní počtu hostí a preferovaného termínu získate prehľad o cene prenájmu Wiegerovej vily a cateringu. Počet hostí zahŕňa aj deti s vlastným sedením (zväčša od dvoch rokov) a hostí pozvaných po hostine. Počet hodín po polnoci sa účtuje podľa skutočnosti, rovnako ako “korkovné”.

ARE YOU INTERESTED IN WEDDING AT WIEGEROVA VILA?

SEND US AN EMAIL WHERE YOU WILL SPECIFY THE NUMBER OF GUESTS AND YOUR PREFERRED DATE.

info@wiegerovavila.sk